Numatyk ateitį

Sveiki atvykę

MitSoft yra programinės įrangos kūrimo ir konsultavimo įmonė, veikianti nuo 1991 metų ir neformaliai susijusi su Vilniaus universiteto Informatikos ir Programų sistemų katedromis.

Įmonė specializuojasi IT aktualių nestandartinių uždavinių sprendimuose. Vienas iš aktualiausių šių laikų IT uždavinių yra dokumentų perkėlimas į elektroninę erdvę. MitSoft atsiliepė į šiuos reikalavimus ir sukūrė Signa – vieną perspektyviausių visoje Europos Sąjungoje elektroninių dokumentų kūrimo ir tikrinimo sprendimų.

Pen
Signa

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

  • Signa Desktop – taikomoji programa;
  • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
  • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma;
  • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams, integruojantiems į IS ar DVS elektroninių dokumentų funkcionalumą.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes pagal ES eIDAS reglamentą sudaromi kvalifikuoti elektroniniai parašai yra teisiškai ekvivalentūs ranka sudarytiems parašams.

Sužinoti daugiau