Numatyk ateitį

Sveiki atvykę

MitSoft yra programinės įrangos kūrimo ir konsultavimo įmonė, veikianti nuo 1991 metų ir neformaliai susijusi su Vilniaus universiteto Informatikos ir Programų sistemų katedromis.

Įmonė specializuojasi IT aktualių nestandartinių uždavinių sprendimuose. Vienas iš aktualiausių šių laikų IT uždavinių yra dokumentų perkėlimas į elektroninę erdvę. MitSoft atsiliepė į šiuos reikalavimus ir sukūrė Signa – vieną iš perspektyviausių visoje Europos Sąjungoje elektroninių dokumentų kūrimo ir tikrinimo sprendimų.

Pen
Signa

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta oficialių elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

  • Signa – taikomoji programa;
  • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
  • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes atitinka elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Sužinoti daugiau