Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta oficialių elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

  • Signa – taikomoji programa;
  • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
  • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes atitinka elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Produktai

Signa

MitSoft siūlo Signa produktų linijos sprendimus, kurie apima:

  • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma, turinti vartotojų registravimo, elektroninių dokumentų apdorojimo sekų ir paketinio pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu galimybes. Ji gali būti integruojama ir pritaikoma specialiems poreikiams, pavyzdžiui, jos pagrindu sukurta Lietuvos Respublikos Vyriausybės naudojama sistema ELPAS. Demonstracinę versiją galite išmėginti čia;
  • Signa Web – paslauga pasiekiama adresu signa.mitsoft.lt ir skirta oficialių elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, kūrimui ir tikrinimui pagal elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus;
  • Signa Desktop – taikomoji programa, skirta oficialių rašytinių GeDOC, GGeDOC, BeDOC ir CeDOC grupių elektroninių dokumentų, atitinkančių elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus, sudarymui ir tikrinimui. Programa instaliuojama ir veikia lokaliai kompiuteryje. Signa Desktop skirta ne tik gyventojams, bet ir tarnautojams, kuriantiems ir tikrinantiems GeDOC grupės elektroninius dokumentus, bei įmonių darbuotojams, kuriantiems GGeDOC ir BeDOC grupių elektroninius dokumentus;
  • Signa SDK – programų bibliotekų rinkinys, veikiantis Java arba .NET aplinkoje bei leidžiantis kurti ir tikrinti elektroninius dokumentus atitinkančius elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus. Bibliotekų rinkinys skirtas oficialių elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo funkcionalumą integruoti į įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemas.
    Signa SDK techninį palaikymą atlieka tik jo kūrėjas – UAB „MIT-SOFT“.
Programinės įrangos parsisiuntimas
Instaliacinis failas Signa 2010 (beta) (2021-07-06)

Jei norite gauti žinutes apie išleistus programos atnaujinimus ar kitą naudotojams aktualią informaciją, kviečiame užsiprenumeruoti naujienlaiškį.


Susiję dokumentai
Signa produktų linijos savybės Signa produktų linijos savybės
PDF failas Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0