Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

  • Signa Desktop – taikomoji programa;
  • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
  • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma;
  • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams, integruojantiems į IS ar DVS elektroninių dokumentų funkcionalumą.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes pagal ES eIDAS reglamentą sudaromi kvalifikuoti elektroniniai parašai yra teisiškai ekvivalentūs ranka sudarytiems parašams.

Produktai

Signa

MitSoft siūlo Signa produktų linijos sprendimus, kurie apima:

  • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma, turinti vartotojų registravimo, elektroninių dokumentų apdorojimo sekų, daugelio dokumento egzempliorių (formatų ADOC-V1.0, PDF-LT-V1.0, BDOC 2.1, EDOC 2.0, ASIC ir PDF su PADES parašais) kūrimo, pasirašytų deklaracijų teikimo Sodrai ir VMI, ilgalaikės dokumentų teisinės galios išsaugojimo galimybes. Ji gali būti integruojama ir pritaikoma specialiems poreikiams, pavyzdžiui, jos pagrindu sukurta Lietuvos Respublikos Vyriausybės naudojama sistema ELPAS. Signa Docs demonstracinę versiją galite išmėginti čia;
  • Signa Web – paslauga pasiekiama adresu signa.mitsoft.lt ir skirta oficialių elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, kūrimui ir tikrinimui pagal elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus;
  • Signa Desktop (Signa 2010) – taikomoji programa, skirta oficialių elektroninių dokumentų, atitinkančių elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus, sudarymui ir tikrinimui. Programa instaliuojama ir veikia lokaliai kompiuteryje su Windows operacine sistema. Signa Desktop skirta asmenims, kurie turi IT įgūdžių ir gali patys atlikti programinės įrangos ir reikiamų sertifikatų instaliavimo veiksmus;
  • Signa SDK – programų bibliotekų rinkinys, veikiantis Java arba .NET aplinkoje bei leidžiantis kurti ir tikrinti elektroninius dokumentus, atitinkančius elektroninių dokumentų specifikacijų ir konteinerių reikalavimus: ADOC-V1.0, ADOC-V2.0, EGAS-V1.0, MDOC-V1.0, EDAS-V1.0, EDOC 2.0 (Latvija), BDOC 2.1 (Estija, Latvija, Lietuva), PDF-LT-V1.0, PDF-RC-V1.0, PDF+PAdES (pagal ETSI TS 103172 ir ETSI EN 319 142-1), ASiC-S ir ASiC-E (pagal ETSI TS 103174 ir ETSI EN 319 162-1). Bibliotekų rinkinys skirtas elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo funkcionalumą integruoti į organizacijų DVS ir IS.
    Signa SDK techninį palaikymą atlieka tik jo kūrėjas – UAB „MIT-SOFT“.
Programinės įrangos parsisiuntimas
Instaliacinis failas Signa 2010 (beta) (2023-10-23)

Atkreipiame dėmesį, kad pasirašymui mobiliuoju el. parašu reikalinga registracija.

Jei norite gauti žinutes apie išleistus programos atnaujinimus ar kitą naudotojams aktualią informaciją, kviečiame užsiprenumeruoti naujienlaiškį.


Susiję dokumentai
Signa produktų linijos savybės Signa produktų linijos savybės
PDF failas Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0