Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta oficialių elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

 • Signa – taikomoji programa;
 • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
 • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes atitinka elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Sužinoti daugiau

Paslaugos

Programavimo paslaugos

Pastarųjų metų pagrindine programavimo darbų kryptimi tapo oficialių elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo programinės įrangos kūrimas. Apibendrinant įgytą šioje srityje patirtį, MitSoft sukūrė originalų metodą asmenims identifikuoti, remiantis elektroninių parašų sertifikatais, kuris nereikalauja asmens kodo buvimo sertifikate ir kuris yra viešas pagal savo paskirtį. Metodas remiasi principu, kad  susiejant asmens identifikacinius atributus globalioje viešojo rakto infrastruktūros (angl. PKI – Public Key Infrastructure) erdvėje ir kurios nors informacinės sistemos lokalioje identifikacinėje erdvėje, asmens identifikatorius globalioje erdvėje (kitais žodžiais – sertifikato santrauka) tampa papildomu lokalios erdvės atributu, o ne atvirkščiai.


MitSoft daugiausia vykdo užsakomuosius programinės įrangos kūrimo projektus. Vykdymo stadijoje yra šie  projektai:

 • Nuo 2009 m. – VMI EDS plėtra kvalifikuotų elektroninių parašų funkcionalumu;
 • Nuo 2009 m. – Radijo ryšio stočių registravimo kompiuterių IS;
 • Nuo 2008 m. – SoDros Elektroninės Gyventojų Aptarnavimo Sistemos (EGAS) kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo ir tikrinimo komponentė: gyventojai.sodra.lt;
 • Nuo 2008 m. – Elektroninių dokumentų archyvo IS;
 • Nuo 2000 m. – Didelės konsultacinės kompanijos darbo resursų biudžetavimo ir prognozavimo IS.

Atlikti pagrindiniai užsakomieji programinės įrangos kūrimo projektai:

 • 2008-2010 m. – Vieno iš didžiausių Lietuvos bankų duomenų migravimas, pereinant prie naujos pagrindinių bankinių operacijų IS;
 • 2007-2008 m. – Elektroninių pranešimų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojant mobiliąją parašo generavimo infrastruktūrą, programinė įranga;
 • 2006-2007 m. – SoDros Elektroninės Draudėjų Aptarnavimo Sistemos (EDAS) kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo ir tikrinimo komponentė: draudejai.sodra.lt;
 • 1997-2004 m. – Nusikalstamumo prevencijos centro Lietuvoje automatizuota statistinė IS – ASIS: www.nplc.lt/statistika_asis.aspx;
 • 1995-2004 m. – Linijinių ruošinių optimizavimo, pjaunant duotą detalių rinkinį, kompiuterių programų kompleksas;
 • 1997-1998 m. – Telemarketingo scenarijų sukūrimo ir vykdymo kompiuterių programų kompleksas.

Konsultavimo paslaugos

Galimybių studijos ir investiciniai projektai

Teikiamos IT plataus spektro konsultavimo paslaugos. Nuo 2003 metų yra sukaupta didelė tokių paslaugų teikimo patirtis: parengta visa eilė Phare ir struktūrinių fondų elektroninės infrastruktūros bei elektroninių paslaugų galimybių studijų bei investicinių projektų. Jų įgyvendinimo finansavimui yra skirta bendra apimtimi apie ketvirtį milijardo litų. Šiuo metu yra įgyvendinti arba įgyvendinami šie investiciniai projektai:

 • 2009 m. – Integruotos baudžiamojo proceso IS projekto dokumentų parengimas;
 • 2007-2008 m. – VITP plėtros Visoriuose techninės dokumentacijos rengimas (investicinis projektas);
 • 2007 m. – Informacinių technologijų sektoriaus kompleksinės programos galimybių studija;
 • 2006 m. – Nacionalinės programinės įrangos ir paslaugų technologijų platformos kūrimasis ir plėtra (galimybių studija);
 • 2005-2006 m. – ES Struktūrinių fondų investicinis projektas „Viešosios paslaugos „Muitinės deklaracijos“ diegimas elektroninėje terpėje projektinės dokumentacijos rengimas“;
 • 2004-2005 m. – Phare projektas „Viešųjų pirkimų IS plėtra“: Investicinio projekto, paraiškos ERPF finansavimui pagal priemonę BPD 3.3, prekių ir paslaugų pirkimo dokumentų parengimas;
 • 2004-2005 m. – Phare projektas „Kaimiškųjų vietovių švietimo informacinių technologijų plačiajuostis tinklas (RAIN)“: Investicinio projekto, paraiškos ERPF finansavimui pagal priemonę BPD 3.3, prekių ir paslaugų pirkimo dokumentų parengimas;
 • 2003 m. – Phare PPF projektas „Kaimiškųjų vietovių viešųjų interneto prieigos taškų projekto parengimas“;
 • 2003 m. – Lietuvos viešųjų pirkimų perkėlimo į elektroninę terpę galimybių studija.
Techninės specifikacijos

Teikiamos IT plataus spektro techninių specifikacijų rengimo paslaugos. Nuo 2003 metų yra sukaupta didelė tokių paslaugų teikimo patirtis: parengtos šios IS techninės specifikacijos, kurių dauguma yra patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK):

 • 2008 m. – Darbdavių darbuotojų saugos ir sveikatos būklės elektroninio deklaravimo sistemos specifikacijos parengimas;
 • 2007 m. – LR Švietimo ir mokslo ministerijos Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) techninė specifikacija;
 • 2006 m. – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Elektroninių SD formų priėmimo ir apdorojimo sistemos techninė specifikacija;
 • 2003-2004 m. – Informacinių sistemų, skirtų administruoti Europos Sąjungos Bendrąją žemės ūkio politiką, reikalavimų specifikacijų parengimas;
 • 2003 m. – Pasaulio banko IBRD (International Bank for Reconstruction and Development, paskola 41350) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Savivaldybių Strateginės partnerystės informacinės sistemos SPIS techninės ir sisteminės programinės įrangos specifikacija.