Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

 • Signa Desktop – taikomoji programa;
 • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
 • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma;
 • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams, integruojantiems į IS ar DVS elektroninių dokumentų funkcionalumą.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes pagal ES eIDAS reglamentą sudaromi kvalifikuoti elektroniniai parašai yra teisiškai ekvivalentūs ranka sudarytiems parašams.

Sužinoti daugiau

Paslaugos

Kvalifikuotos paslaugos

MitSoft siūlo tokias kvalifikuotas paslaugas:

Elektroninių dokumentų paslaugos

MitSoft siūlo tokias elektroninių dokumentų paslaugas:

 • Elektroninių dokumentų pasirašymo ir naudotojų autentifikavimo TSP paslaugos.
  • Palaikomos pasirašymo ir autentifikavimo priemonės: daugumos ES šalių stacionarusis elektroninis parašas, mobilusis elektroninis parašas, Smart-ID, SimplySign, ZealiD.
 • Elektroninių dokumentų pasirašymo paslaugos integravimui į užsakovo DVS ir IS.
  • Palaikomi dokumentų formatai: ADOC-V1.0, PDF-LT-V1.0, BDOC-V2.1, EDOC-V2.0, ASIC, and su PAdES parašais.
  • Palaikomi visi pagal eIDAS reglamento įgyvendinamuosius aktus ES valstybinių institucijų privalomų priimti elektroninių parašų ir spaudų bei elektroninių konteinerių formatai: XAdES, CAdES, PAdES ir ASiC.
 • Paslaugos paketiniam deklaracijų pasirašymui ir teikimui į Sodrą bei VMI.
 • Elektroninių dokumentų archyvo paslaugos, užtikrinančios elektroninių parašų ir spaudų teisinės galios išsaugojimą per visą dokumento galiojimo laikotarpį.

Programavimo paslaugos

MitSoft vykdo užsakomuosius programinės įrangos kūrimo ir elektroninių dokumentų paslaugų integravimo projektus.

Konsultavimo paslaugos

Kompetentingas konsultavimas elektroninių dokumentų, elektroninių parašų ir spaudų taikymo, programų sistemų kūrimo, procesų vertinimo ir gerinimo klausimais.

Suteiktų paslaugų pavyzdžiai

 • SoDra pasirašymo ir autentifikavimo paslaugos;
 • VMI pasirašymo ir autentifikavimo paslaugos;
 • Nacionalinės teismų administracijos elektroninių dokumentų ir archyvo projektas;
 • Viešųjų pirkimų tarnybos pasirašymo paslaugos;
 • VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) plėtra kvalifikuotų elektroninių parašų funkcionalumu;
 • Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo ir tikrinimo komponentė;
 • Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS) kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo ir tikrinimo komponentė;
 • Elektroninių dokumentų archyvo IS (EAIS).