Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

 • Signa Desktop – taikomoji programa;
 • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
 • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma;
 • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams, integruojantiems į IS ar DVS elektroninių dokumentų funkcionalumą.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes pagal ES eIDAS reglamentą sudaromi kvalifikuoti elektroniniai parašai yra teisiškai ekvivalentūs ranka sudarytiems parašams.

Sužinoti daugiau

Kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų kvalifikuotos ilgalaikės apsaugos paslaugos

Kas tai?

Pasirašytų elektroninių dokumentų teisinės galios išsaugojimo kiek norima ilgai paslaugos.

Kodėl jų reikia?

Neprižiūrint elektroninių dokumentų ir nustojus galioti jų elektroniniuose parašuose ar spauduose panaudotiems sertifikatams ar nusilpus kriptografiniams algoritmams, programinės įrangos priemonės nebegalės patvirtinti parašų galiojimo. Tai nutinka visiems dokumentų ir parašų formatams.

Praradus elektroninio parašo galiojimą, jo atstatyti nebegalima.

Kam jos skirtos?

Paslaugos skirtos sistemų (DVS ir kitų IS), turinčių pasirašytų elektroninių dokumentų, valdytojams. Jos nuima rūpesčius dėl elektroninių dokumentų galiojimo užtikrinimo.

Kaip jas naudoti?

Du paslaugų naudojimo būdai:

 • dokumentai saugomi paslaugų sistemoje (apsaugos profilis su saugykla – WST);
 • dokumentai saugomi kliento sistemoje (apsaugos profilis be saugyklos – WOS).

Kliento sistemoje integruojamos panaudojant REST stiliaus žiniatinklio paslaugas.

Ką galima saugoti?

Visų Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų ar su juo suderintų specifikacijų pasirašytus elektroninius dokumentus:

 • ADOC-V1.0;
 • ADOC-V2.0;
 • EGAS-V1.0;
 • MDOC-V1.0;
 • PDF-LT-V1.0;
 • PDF-RC-V1.0.

eIDAS reglamentuojamų ir visoms ES šalims privalomų priimti formatų pasirašytus elektroninius dokumentus ir konteinerius:

 • ASiC-E su XAdES parašais pagal ETSI TS 103 174 (Latvijos EDOC v2.0 dokumentai ir Estijos BDOC v2.1 dokumentai yra atskiri šio formato atvejai);
 • ASiC-E su XAdES parašais pagal ETSI EN 319 162-1;
 • ASiC-S su XAdES parašais pagal ETSI TS 103 174;
 • ASiC-S su CAdES parašais pagal ETSI TS 103 174;
 • ASiC-S su XAdES parašais pagal ETSI EN 319 162-1;
 • ASiC-S su CAdES parašais pagal ETSI EN 319 162-1;
 • PDF su PAdES parašais pagal ETSI TS 103 172;
 • PDF su PAdES parašais pagal ETSI EN 319 142-1.

Populiarius Adobe Acrobat priemone kuriamus pasirašytus elektroninius dokumentus:

 • PDF su CMS parašais.

Pripažinimas:

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos taryba 2023 m. gegužės 11 d. nutarimu suteikė UAB „MIT-SOFT“ kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotoms ilgalaikės apsaugos paslaugoms kvalifikuotą statusą, įrašant jas į Lietuvos nacionalinį patikimą sąrašą.

Kokie kvalifikuotų paslaugų privalumai?

 • MitSoft kvalifikuotos paslaugos įgyvendina ES ETSI EN 319 401, ETSI TS 119 511 ir ETSI TS 119 512 standartų reikalavimus.
 • Paslaugų kokybę užtikrina jų funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo patikrinimas papunkčiui ES akredituotos organizacijos dviejų etapų sertifikavimo auditu.
 • LR valstybės prižiūrimos paslaugos su veiklos draudimo įpareigojimais.
 • Ginčo atveju kvalifikuoto paslaugų teikėjo, o ne kliento pareiga įrodyti, kad nesielgė netinkamai.

Daugiau informacijos:

Paslaugas apibrėžiantys dokumentai:

UAB „MIT-SOFT“ kviečia organizacijas naudotis kvalifikuotomis apsaugos paslaugomis arba įsigyti šių paslaugų novatorišką programinę įrangą.

Mielai atsakysime į iškilusius klausimus: mūsų kontaktai.