Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta oficialių elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

  • Signa – taikomoji programa;
  • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
  • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes atitinka elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Sužinoti daugiau

ES projektai

2014–2020 metų ES fondų investicijų ženklas

UAB „MIT-SOFT“ įgyvendina Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bendrai finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0077 „Kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų ilgalaikės apsaugos kvalifikuota paslauga“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn.


Projekto tikslas – sukurti kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų ilgalaikės apsaugos kvalifikuotą paslaugą elektroninių dokumentų teisinės galios išsaugojimui per visą jų galiojimo laikotarpį.


Projekto rezultatas – programinės įrangos priemonės ir jomis besiremianti patikimumo užtikrinimo kvalifikuota paslauga, įgalinanti kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų ilgalaikę apsaugą elektroninių dokumentų teisinės galios išsaugojimui per visą jų galiojimo laikotarpį.


UAB „MIT-SOFT“ kartu su Vilniaus universitetu įgyvendina Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bendrai finansuojamą projektą „Tarpvalstybiniai elektroniniai dokumentai“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. liepos mėn. – 2020 m. birželio mėn.


Projekto tikslas yra vien technologinėmis priemonėmis išspręsti tarpvalstybinių elektroninių dokumentų interoperabilumo problemą tarp šalių, turinčių skirtingas nacionalines elektroninių dokumentų platformas.


Projekto rezultatas – programinės įrangos priemonės ir jomis besiremianti interneto paslauga, įgalinanti sukurti elektroninio dokumento egzempliorių rinkinį pagal elektroninio dokumento sudarytojų šalių nacionalinių elektroninių dokumentų platformų reikalavimus.


Projektas E!10640 UWB_SENS

Projekto pavadinimas:

Pasyviųjų PAB jutiklių, naudojančių itin plačiajuosčius hiperboliškai moduliuoto dažnio signalus, sistema

Projekto akronimas:
UWB_SENS
Dalyviai:

GVR Trade SA, Šveicarija (projekto koordinatorius)

Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuva

UAB MIT-SOFT, Lietuva

Projekto tikslas:

Sukurti ir išbandyti belaidę temperatūros matavimo sistemą, susidedančią iš ne mažiau kaip 10 pasyviųjų PAB temperatūros jutiklių ir vieno apklausos įrenginio. Sistema turi užtikrinti vienalaikį temperatūros matavimą nuo -40 iki +120° C ruože bei matavimo neapibrėžtį, kuri yra geresnė nei 0,1° C.

Projekto pradžia:
2016 spalis
Projekto pabaiga:
2018 rugsėjis

Dr. Antanas Mitašiūnas
UAB „MIT-SOFT“ direktorius

Programinės įrangos kūrimo ir IT konsultavimo įmonė UAB „MIT-SOFT“, esanti Vilniaus universiteto pumpurine įmone, besispecializuojančia elektroninių dokumentų platformos kūrime ir vystyme, 2014 m. spalio 30 d. įgyvendino ES struktūrinės paramos priemonės Procesas LT projektą „Organizacijos procesų valdymo sistemų diegimas UAB „MIT-SOFT“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-052, finansuojamą iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo 60 254 Lt apimtimi, ir įdiegė bei sertifikavo kokybės vadybos sistemą ISO 9001.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. gegužė – 2014 m. spalis. Vykdant projektą, buvo parengta ir dokumentuota įmonės kokybės vadybos sistema bei apibrėžti pagrindiniai įmonės veiklos procesai ir dokumentų tipai. Įmonės vadybos sistema įvertinta ir sertifikuota kaip atitinkanti ISO 9001:2008 programinės įrangos kūrimo ir IT konsultacijų srityje, sertifikatas CH14/0540.


Įgytas sertifikatas liudija įmonės atitikimą kokybės vadybos kvalifikaciniams reikalavimams programinės įrangos kūrimo ir IT konsultavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūrose ir jau pasitarnavo teikiant sėkmingą pasiūlymą bei neabejotinai sudarys prielaidas savarankiškai teikti pasiūlymus būsimiems viešiesiems pirkimams.


Dr. Antanas Mitašiūnas
UAB „MIT-SOFT“ direktorius