Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

  • Signa Desktop – taikomoji programa;
  • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
  • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma;
  • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams, integruojantiems į IS ar DVS elektroninių dokumentų funkcionalumą.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes pagal ES eIDAS reglamentą sudaromi kvalifikuoti elektroniniai parašai yra teisiškai ekvivalentūs ranka sudarytiems parašams.

Sužinoti daugiau

ES projektai

2014–2020 metų ES fondų investicijų ženklas

UAB „MIT-SOFT“ įgyvendina Europos regioninio plėtros fondo pagal REACT-EU prioritetą ir Lietuvos Respublikos biudžeto bendrai finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0044 „Kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų ilgalaikės apsaugos kvalifikuota paslauga“. Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. lapkričio mėn.


Projekto tikslas – sukurti kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų ilgalaikės apsaugos kvalifikuotą paslaugą elektroninių dokumentų teisinės galios išsaugojimui per visą jų galiojimo laikotarpį.


Projekto rezultatas – programinės įrangos priemonės ir jomis besiremianti patikimumo užtikrinimo kvalifikuota paslauga, įgalinanti kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų ilgalaikę apsaugą elektroninių dokumentų teisinės galios išsaugojimui per visą jų galiojimo laikotarpį.


UAB „MIT-SOFT“ kartu su Vilniaus universitetu įgyvendina Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bendrai finansuojamą projektą „Tarpvalstybiniai elektroniniai dokumentai“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. liepos mėn. – 2020 m. birželio mėn.


Projekto tikslas yra vien technologinėmis priemonėmis išspręsti tarpvalstybinių elektroninių dokumentų interoperabilumo problemą tarp šalių, turinčių skirtingas nacionalines elektroninių dokumentų platformas.


Projekto rezultatas – programinės įrangos priemonės ir jomis besiremianti interneto paslauga, įgalinanti sukurti elektroninio dokumento egzempliorių rinkinį pagal elektroninio dokumento sudarytojų šalių nacionalinių elektroninių dokumentų platformų reikalavimus.


Projektas E!10640 UWB_SENS

Projekto pavadinimas:
Pasyviųjų PAB jutiklių, naudojančių itin plačiajuosčius hiperboliškai moduliuoto dažnio signalus, sistema
Projekto akronimas:
UWB_SENS
Dalyviai:
GVR Trade SA, Šveicarija (projekto koordinatorius)
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuva
UAB MIT-SOFT, Lietuva
Projekto tikslas:
Sukurti ir išbandyti belaidę temperatūros matavimo sistemą, susidedančią iš ne mažiau kaip 10 pasyviųjų PAB temperatūros jutiklių ir vieno apklausos įrenginio. Sistema turi užtikrinti vienalaikį temperatūros matavimą nuo -40 iki +120° C ruože bei matavimo neapibrėžtį, kuri yra geresnė nei 0,1° C.
Projekto pradžia:
2016 spalis
Projekto pabaiga:
2018 rugsėjis