Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta oficialių elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

  • Signa – taikomoji programa;
  • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
  • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes atitinka elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Sužinoti daugiau

Apie mus

MitSoft įsikūrė 1991 metais. Kompaniją sudaro nuo 6 iki 9 aukščiausios kvalifikacijos IT profesionalų, kurių dauguma dirba nuo pat įmonės įkūrimo, branduolys. Visi mūsų komandos nariai – kiekvienas atskirai ir visi kartu – siekia bendrų tikslų, tad kompanijoje sukurta darbo kultūra suteikia puikias galimybes kiekvienam komandos nariui toliau plėsti savo kompetenciją ir tuo pačiu didinti įmonės vertę.


Kartu su MitSoft komandos branduoliu projektuose dalyvauja Vilniaus universiteto Informatikos ir Programų sistemų katedrų dėstytojai, studijų programų baigiamųjų kursų studentai bei absolventai. Per daugiau nei dvidešimtį metų MitSoft „mokyklą“ baigė vieni perspektyviausių Lietuvos IT profesionalų, kurie ir dabar sėkmingai dirba įvairiose IT įmonėse.


MitSoft yra viena iš nedaugelio struktūrų Lietuvoje, kuriose nėra visuotinai deklaruojamo atotrūkio tarp mokslo ir verslo. Atsižvelgiant į MitSoft darbuotojų akademinius ir inžinerinius pasiekimus, galima drąsiai sakyti, jog mūsų komandos nariai yra geriausi teoretikai tarp praktikų, ir patys praktiškiausi tarp teoretikų. MitSoft – tai yra komanda.


Antanas Mitašiūnas
Edvardas Balkunas
Dr. Jérémy Besson
Dr. Adomas Birštunas
Jonas Brusokas
Mantas Mierkis
Dr. Ieva Mitašiūnaitė-Besson
Giedrius Noreikis
Dr. Saulius Ragaišis
Dr. Arūnas Stočkus
MitSoft įkūrėjas ir vadovas
dr. Antanas Mitašiūnas

MitSoft sprendimai yra inovatyvūs ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mastu, o tai sudaro puikias sąlygas kompanijos IT produktus siūlyti ir tarptautinėse rinkose. MitSoft turi ilgametę patirtį teikiant programavimo paslaugas Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos, JAV ir kitų šalių užsakovams, tarp kurių yra ir didžiausia Europoje bei viena didžiausių pasaulyje programinės įrangos gamintoja – SAP AG.


MitSoft yra programų kūrimo proceso srities pradininkė Lietuvoje. Šioje srityje pradėta dirbti, kuomet MitSoft 1995-1997 metais dalyvavo Europos Komisijos COPERNICUS programos bendrųjų tyrimų projekte SQUARESoftware QUality Assessment and Recommendations. Šis projektas įgalino 1999 metais Vilniaus universitete įsteigti Programų sistemų katedrą, 2002 metais – Programų sistemų bakalauro studijų programą (vieną iš pirmųjų dvidešimties tokių studijų programų pasaulyje), bei 2006 metais – Programų sistemų magistrantūros studijų programą.


MitSoft vienintelė įmonė Lietuvoje, kurios darbuotojai disponuoja programų kūrimo proceso gebėjimo vertinimo sertifikatu pagal ISO/IEC 15504 standartą.


MitSoft komandos nariai aktyviai dalyvauja pasauliniame projekte Enterprise Software Process Improvement and Capability dEtermination (Enterprise SPICE), jungiančiame virš 100 ekspertų iš 30 pasaulio šalių, atstovaujančių visus kontinentus. Projekto Enterprise SPICE tikslas yra sukurti vieningą įmonės procesų modelį ir įmonės procesų gebėjimo vertinimo modelį. Tokiu būdu siekiama organizacijoms pasiūlyti instrumentą, kuris būtų skirtas įmonės procesų gebėjimo vertinimui (ar palyginimui, pavyzdžiui, tiekėjo pasirinkimui) bei gerinimui. Daugiau informacijos apie šį projektą ieškokite adresu www.enterprisespice.com.