Numatyk ateitį

Signa

Signa – tai produktų linija, skirta elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudarymui ir tikrinimui:

 • Signa Desktop – taikomoji programa;
 • Signa Web – vieša internetinė paslauga;
 • Signa Docs – organizacijoms skirta dokumentų pasirašymo platforma;
 • Signa SDK – bibliotekų rinkinys IT sistemų kūrėjams, integruojantiems į IS ar DVS elektroninių dokumentų funkcionalumą.

Signa priemonėmis kuriami elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir ranka pasirašyti dokumentai, nes pagal ES eIDAS reglamentą sudaromi kvalifikuoti elektroniniai parašai yra teisiškai ekvivalentūs ranka sudarytiems parašams.

Sužinoti daugiau

Apie mus

MitSoft įsikūrė 1991 metais. Kompanijos branduolį sudaro 6 aukščiausios kvalifikacijos IT profesionalai, kurių dauguma dirba nuo pat įmonės įkūrimo. Visi mūsų komandos nariai – kiekvienas atskirai ir visi kartu – siekia bendrų tikslų, tad kompanijoje sukurta darbo kultūra suteikia puikias galimybes kiekvienam komandos nariui toliau plėsti savo kompetenciją ir tuo pačiu didinti įmonės vertę.


Kartu su MitSoft komandos branduoliu projektuose dalyvauja Vilniaus universiteto Informatikos ir Programų sistemų katedrų dėstytojai, studijų programų baigiamųjų kursų studentai bei absolventai. Per daugiau nei trisdešimt metų MitSoft „mokyklą“ baigė vieni perspektyviausių Lietuvos IT profesionalų, kurie ir dabar sėkmingai dirba įvairiose IT įmonėse.


MitSoft yra viena iš nedaugelio struktūrų Lietuvoje, kuriose nėra visuotinai deklaruojamo atotrūkio tarp mokslo ir verslo. Atsižvelgiant į MitSoft darbuotojų akademinius ir inžinerinius pasiekimus, galima drąsiai sakyti, jog mūsų komandos nariai yra geriausi teoretikai tarp praktikų, ir patys praktiškiausi tarp teoretikų. MitSoft – tai yra komanda.


MitSoft sprendimai yra inovatyvūs ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mastu, o tai sudaro puikias sąlygas kompanijos IT produktus siūlyti ir tarptautinėse rinkose. MitSoft turi ilgametę patirtį teikiant programavimo paslaugas Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos, JAV ir kitų šalių užsakovams, tarp kurių yra ir didžiausia Europoje bei viena didžiausių pasaulyje programinės įrangos gamintoja – SAP AG.


MitSoft yra programų kūrimo proceso srities pradininkė Lietuvoje. Šioje srityje pradėta dirbti, kuomet MitSoft 1995-1997 metais dalyvavo Europos Komisijos COPERNICUS programos bendrųjų tyrimų projekte SQUARESoftware QUality Assessment and Recommendations. Šis projektas įgalino 1999 metais Vilniaus universitete įsteigti Programų sistemų katedrą, 2002 metais – Programų sistemų bakalauro studijų programą (vieną iš pirmųjų dvidešimties tokių studijų programų pasaulyje), bei 2006 metais – Programų sistemų magistrantūros studijų programą.


MitSoft vienintelė įmonė Lietuvoje, kurios darbuotojai disponuoja programų kūrimo proceso gebėjimo vertinimo pagal ISO/IEC 15504 standartą sertifikatu.


MitSoft komandos nariai aktyviai dalyvauja pasauliniame projekte Enterprise Software Process Improvement and Capability dEtermination (Enterprise SPICE), jungiančiame virš 100 ekspertų iš 30 pasaulio šalių, atstovaujančių visus kontinentus. Projektas Enterprise SPICE sukurė vieningą įmonės procesų gebėjimo vertinimo modelį, kuris tapo ISO/IEC 33071 standartu. Daugiau informacijos apie šį projektą ieškokite adresu www.enterprisespice.com.


Pastarųjų metų pagrindine programavimo darbų kryptimi tapo oficialių elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo programinės įrangos kūrimas. Apibendrinant įgytą šioje srityje patirtį, MitSoft sukūrė originalų elektroninių parašų sertifikatais paremtą asmenų autentifikavimo metodą, kuris nereikalauja asmens kodo buvimo sertifikate. Tai leidžia įgyvendinti sprendimus, asmenų autentifikavimui naudojančius bet kurios ES šalies sertifikatus.


MitSoft nuolatos dalyvauja ETSI (European Telecommunications Standards Institute) organizuojamuose elektroninių parašų standartų įgyvendinimo interoperabilumo testuose (PlugTest) (www.etsi.org/events/plugtests), kurių tikslas užtikrinti, kad įvairių Europos ir pasaulio gamintojų kuriami produktai bei paslaugos būtų kuo labiau suderinti tiek su standartų reikalavimais, tiek ir tarpusavyje. Reguliariai organizuojami elektroniniams parašams skirti interoperabilumo testai - eSig, XAdES, CAdES, PAdES, ASiC, JAdES testai. Jų metu ypatingas dėmesys yra skiriamas standartams įgyvendinantiems eIDAS reglamento reikalavimus.


Suprasdami elektroninių dokumentų ir jų patikimumo svarbą kasdienėje įmonių veikloje, siekiame, kad mūsų kuriami produktai ir paslaugos maksimaliai atitiktų standartų reikalavimus. Ilgametis ir aktyvus dalyvavimas interoperabilumo testuose MitSoft komandai leido ne tik užtikrinti norimą produktų ir paslaugų kokybę, bet ir įgalino tapti tikrais elektroninių parašų bei elektroninių dokumentų ekspertais. Patikimų produktų ir paslaugų, skirtų darbui su elektroniniais dokumentais, naudojimas ne tik užtikrina darnią įmonių veiklą, bet ir didina pasitikėjimą elektroniniais dokumentais ir elektroniniais parašais apskritai.


MitSoft įvykdytų projektų Lietuvos užsakovams pavyzdžiai:

 • SoDra pasirašymo ir autentifikavimo paslaugos;
 • VMI pasirašymo ir autentifikavimo paslaugos;
 • Nacionalinės teismų administracijos elektroninių dokumentų ir archyvo projektas;
 • Viešųjų pirkimų tarnybos pasirašymo paslaugos;
 • VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) plėtra kvalifikuotų elektroninių parašų funkcionalumu;
 • Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo ir tikrinimo komponentė;
 • Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS) kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo ir tikrinimo komponentė;
 • Elektroninių dokumentų archyvo IS (EAIS);
 • Radijo ryšio stočių registravimo IS;
 • Vieno iš didžiausių Lietuvos bankų duomenų migravimas, pereinant prie naujos pagrindinių bankinių operacijų IS;
 • Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje IS automatizuota statistinė komponentė (ASIS).

MitSoft įvykdyti projektai užsienio užsakovams:

 • Didelės konsultacinės kompanijos darbo resursų biudžetavimo ir prognozavimo IS (Vokietija);
 • Vėžio stebėjimo IS (JAV);
 • Linijinių ruošinių optimizavimo, pjaunant duotą detalių rinkinį, kompiuterių programų kompleksas (Olandija);
 • Telemarketingo scenarijų sukūrimo ir vykdymo kompiuterių programų kompleksas (Olandija);
 • Kelionių agentūrų tinklo IS (Prancūzija).